گوشه ای از افتخارات گروه تولیدی زاگرس پوش که با حمایت های بی دریغ شما مشتریان عزیز و به حمد اللهی و یاری تمامی کارکنان و مدیران زحمتکش زاگرس پوش در سالهای گذشته به دست آمده است